Logo gemeenteStand van zaken doortrekken Noordlaan

Update 19-12-2019

Al langere tijd hebben jullie van mij geen nieuws gehoord over de voortgang van het project Doortrekken Noordlaan. Met deze mail wil ik jullie graag informeren over de laatste stand van zaken.

Aankoop benodigde gronden

Na een lang en moeizaam proces is de gemeente Uden er in geslaagd om de benodigde gronden tussen de Beukenlaan en de Nieuwe Dijk aan te kopen. De voormalige eigenaar heeft van de gemeente toestemming om er gebruik van te blijven maken zo lang de werkzaamheden nog niet worden uitgevoerd.

Logo Koningklijke Luchtmacht Geluidsmeetnet

Onlangs is het geluidsmeetnet  van de vliegbasis Volkel in werking getreden.

deze is te volgen op https://vkl.flighttracking.casper.aero/

Op deze pagina is ook een klachtenformulier waar u eventueel een klacht tegen geluidsoverlast kunt indienen.

Logo gemeenteDOORTREKKEN NOORDLAAN

(Stand van zaken oktober 2016)
VERKEERSKUNDIG ONTWERP N264

Voor het maken van het ontwerp van de aansluiting van de doorgetrokken Noordlaan op de N264, Nieuwedijk, is de laatste maanden veel overleg met de provincie geweest. Een van de belangrijkste onderdelen waarover gesproken is, is het vormgeven van de nieuwe parallelstructuur langs de N264 tussen de Rogstraat en de Rode Eiklaan. Door het afsluiten van de Rogstraat en de Rode Eiklaan is het realiseren van een volwaardige parallelweg tussen deze twee straten en de nieuwe aansluiting Noordlaan – N264 noodzakelijk.

In het laatste ontwerp, waar voorlopige overeenstemming over is bereikt, heeft de parallelweg een breedte gekregen van 6 meter. De indeling bestaat uit twee fietsstroken en een rijbaan er tussen. De berm tussen de hoofdrijbaan van de N264 wordt versmald en voorzien van een vangrail. Hiermee wordt voorkomen dat auto’s van de hoofdrijbaan de parallelweg op kunnen rijden.

Om de veiligheid op de hoofdrijbaan N264 te waarborgen, komt er tussen de Rogstraat en de Noordlaan een pechhaven. Deze is noodzakelijk omdat de berm met vangrail te smal is om veilig te kunnen parkeren bij pechgevallen.

In het gebied leven veel dassen. Daarom zijn in het ontwerp van de Noordlaan en de parallelwegen diverse voorzieningen opgenomen om de dieren in stand te houden. Denk hierbij aan het aanbrengen van hekwerken en dassentunnels onder de wegen door.

Logo gemeenteNieuws over Odiliapeel

Indien u op de hoogte wil blijven wat er op de web-site van de gemeente Uden over Odiliapeel vermeld staat, klik dan hier.

Logo Dorpsraad 68x67Logo gemeenteIs er iets kapot in de buurt?

Is er iets kapot bij u in de buurt? Een lantaarnpaal of een stoeptegel bijvoorbeeld? Meld het meteen aan de gemeente Uden via deze link. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte.

De gemeente reageert erg snel op deze meldingen en we houden op die manier ons dorp leefbaar.