Streep door 46ste editie van de Schapendag

Schapendag 002 Schapendag 005

Stichting Ovilio uit Odiliapeel was tot voor kort druk bezig met de voorbereidingen voor de 46e Schapendag, maar is genoodzaakt om er nu alsnog een dikke streep door te zetten. 

De reden hiervoor is dat we onvoldoende deelnemers bij elkaar krijgen om er een goede dag van te maken voor bezoekers, deelnemers, vrijwilligers en sponsoren.

We merken al een aantal jaren dat het steeds moeilijker wordt om deelnemers te vinden voor de schapendag (schapenhouders, oude ambachtslieden, standhouders etc.).

Na de coronacrisis blijkt deze trend zich nog verder door te zetten. Mensen zijn gestopt met hun activiteiten of kiezen ervoor om niet meer deel te nemen aan evenementen als het onze.

Dit jaar is Schapendag dan ook afgelast. Dat besluit treft ook de braderie en alle activiteiten van de Schapendag.

Het bestuur van Stichting Ovilio betreurt het uiteraard dat het evenement in 2022 niet door kan gaan. 

Volgend jaar hopen we weer een evenement te kunnen organiseren voor alle deelnemers en bezoekers, met ondersteuning van alle vrijwilligers en ondernemers in en om Odiliapeel. 

Graag willen we alle mensen die aangegeven hebben bij te willen dragen aan de schapendag 2022 hiervoor alsnog hartelijk danken!

Het bestuur van stichting Ovilio,

 

Zesenveertig jaar Schapendag
Ruim achtenveertig jaar geleden is een aantal pioniers vanuit Odiliapeel naar het Schaapscheerdersfeest in Exloo gegaan om eens te zien hoe het er daar aan toe ging. De eerste Schapendag in Odiliapeel werd al gauw daarna gehouden buiten het dorp bij Kroef. Het was vooral een keuring van Texelerschapen. Na een aantal jaren heeft de Ondernemersvereniging zich bij het evenement aangesloten. Stichting Ovilio, de organisatie achter Schapendag, werd een feit.
In het begin werd de schapenkeuring georganiseerd op een zaterdag in augustus, maar nu wordt Schapendag al vele jaren gehouden op de tweede zondag in juli in de kom van het dorp. Ook is het evenement in de loop der tijd uitgebreid met een braderie en demonstraties van oude ambachten. De ‘schapenkeuring’ werd een ‘schapendag’ met vermaak voor het hele gezin.

Odiliapeel verbindt
De Peelse Schapendag biedt bezoekers de gelegenheid om dichter bij de dieren en ons voedsel te komen. Dat wat we iedere dag als vanzelfsprekend op ons bordje aantreffen, komt ook ergens vandaan.  Ondernemers en agrariërs uit onze omgeving krijgen de gelegenheid om dat op de Schapendag te laten zien.

Vermaak voor het hele gezin
De basis van het programma blijft overeind. De activiteiten zullen als vanouds plaatsvinden op en rond het Terraveenplein. De voorbereidingen zijn in volle gang, maar een tipje van de sluier kunnen we al oplichten. Er zijn dit jaar, na jaren, weer schapenkeuringen van verschillende rassen. We hopen dat de Texelaar er zal zijn, maar ook proberen we de Jacobsschapen te reglen en de bijzondere Racka met zijn lange horens is ook een wens om te krijgen. Het beste schaap wordt gekozen door de keurmeesters. Het mooiste schaap zal worden aangewezen door het boerenbruidspaar.

Meedoen en genieten
Behalve een tiental schapenrassen zijn er nog zeker een veertig diersoorten en –rassen te ontdekken. Een levendige boel met een hoge aaibaarheidsfactor. De demonstraties van de oude ambachten nodigen vooral uit om mee te doen: Wie kan er nog met een dorsvlegel overweg? En wie helpt de smid met het smeden van het ijzer?
Voor alle leeftijden is er daarnaast vermaak, dans, muziek en lekkernijen. Genoeg voor een hele lange dag vertier.

Leuke acties
In aanloop naar de zesenveertigste Schapendag worden diverse leuke acties georganiseerd voor de inwoners van Odiliapeel. Zo is er een kleurplaatactie voor de kinderen. De kleurplaten worden tijdens de opening van de Odiliapeelse kermis uitgedeeld en zijn daarna verkrijgbaar bij de Coop in Odiliapeel. Ook op de website www.odiliapeel.com/index.php/ovilio zijn de kleurplaten te downloaden. Voor de volwassenen start volgende week een ludieke Facebookactie. Houd de Facebookpagina www.facebook.com/schapendag in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

Bezoekersinformatie

De zesenveertigste Schapendag wordt op 10 juli 2022 van 10.00 uur tot 17.00 uur gehouden in de kern van Odiliapeel.
De entree is gratis. Het parkeren kost 5 euro en is in de directe nabijheid van het evenement.
gebruik bij navigatiesysteem: aankomst via Rogstraat